Inwentaryzacja budek lęgowych dla gągoła (Bucephala clangula) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 16-07-2012
Inwentaryzacja budek lęgowych dla gągoła (Bucephala clangula) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym grafika
Inwentaryzacja budek lęgowych dla gągoła (Bucephala clangula) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym grafika
Inwentaryzacja budek lęgowych dla gągoła (Bucephala clangula) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym grafika
Inwentaryzacja budek lęgowych dla gągoła (Bucephala clangula) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym grafika
Inwentaryzacja budek lęgowych dla gągoła (Bucephala clangula) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym grafika
Inwentaryzacja budek lęgowych dla gągoła (Bucephala clangula) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym grafika

Od kwietnia do czerwca na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego odbyła się kontrola budek lęgowych dla gągoła. Teren badań obejmował kompleks Jezior Wdzydzkich oraz jeziora: Schodno, Lipno i Słupinko. W pracach nad inwentaryzacją pracownikom WPK pomagał ornitolog Marcin Węsiora.

Pierwsza kontrola prowadzona była jeszcze w okresie składania i wysiadywania jaj (koniec kwietnia). Jednakże nie wszystkie budki zostały wtedy sprawdzone, ponieważ niektóre z nich były już przypuszczalnie zajęte przez ptaki. Oceny, które budki były zasiedlone przez gągoły dokonano na podstawie obecności puchu w okolicach otworu wyjściowego. Późniejsze kontrole prowadzone były w okresie po wyprowadzeniu młodych, co dało rzeczywisty obraz zasiedlenia budek.

Spośród 38 skontrolowanych budek, w 6 stwierdzono występowanie gągoła, z czego 5 odnotowano w kompleksie Jezior Wdzydzkich. Pomimo, że budki te są już mocno wysłużone (wywieszone przed rokiem 2006), to chętnie były zajmowane przez gągoły. Może to świadczyć o tym, że ptaki te wolą spokojniejsze miejsca do gniazdowania, takie jak wyspy Jezior Wdzydzkich. Mimo, iż zajętych było 15% zinwentaryzowanych budek, to ich wywieszanie oraz kontrola są ważnym elementem czynnej ochrony gągoła na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.