INFORMATOR PRZYRODNICZO – TURYSTYCZNY O WDZYDZKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Data: 18-01-2011
INFORMATOR PRZYRODNICZO – TURYSTYCZNY O WDZYDZKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM grafika
INFORMATOR PRZYRODNICZO – TURYSTYCZNY O WDZYDZKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM grafika
Kolejna publikacja wydana przez Wdzydzki Park Krajobrazowy ma na celu przekazanie informacji, które mogą być przydatne podczas poznawania obszaru, jak również planowaniu i realizacji wypoczynku na terenie Parku.
Wdzydzki Park Krajobrazowy położony jest na terenie Borów Tucholskich oraz Światowego Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. W przewodniku znajdziemy informacje o genezie powstania Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, cennych wartościach przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych terenu ich ochronie i turystycznym udostępnieniu.
Park krajobrazowy jest formą ochrony przyrody udostępnioną do turystycznego i rekreacyjnego wypoczynku. Wypoczynek realizowany w oparciu o zasady ochrony pozwala na zachowanie istniejących wartości.
 Trudno chronić przyrodę bez wiedzy o obszarze, dlatego przewodnik jak i inne wydawane publikacje, tablice informacyjne czy organizowane imprezy ekologiczne zawierają zawsze treści edukacyjne.
Wybitne walory przyrodnicze obszaru, czyste środowisko, wysoka atrakcyjność turystyczna terenu, którego głównym atutem są jeziora, lasy oraz rozwinięta sieć szlaków turystycznych o różnym przeznaczeniu, jak również rozwinięta działalność agroturystyczna, to doskonała oferta dla zainteresowanych czynnym wypoczynkiem.
Informator powstał pod redakcją Katarzyny Węsierskiej, spec. ds. turystyki i rekreacji WPK, korekta Andrzej Penk, kierownik Oddziału PZPK w Kościerzynie – Wdzydzki Park Krajobrazowy.
Publikację wydano dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.