„Grzybobranie” z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym

Data: 26-09-2011
„Grzybobranie” z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym grafika
„Grzybobranie” z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym grafika
„Grzybobranie” z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym grafika
„Grzybobranie” z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym grafika
„Grzybobranie” z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym grafika
„Grzybobranie” z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym grafika
„Grzybobranie” z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym grafika
„Grzybobranie” z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym grafika
„Grzybobranie” z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym grafika
„Grzybobranie” z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym grafika

W piątek, 23 września 2011 r., już po raz kolejny dzieci i młodzież ze szkół powiatu kościerskiego uczestniczyła w warsztatach przyrodniczych „Grzybobranie”, które odbyły się w Zielonej Szkole w Schodnie. Celem warsztatów jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat grzybów, poznanie ich różnorodności i nauka rozpoznawanie gatunków jadalnych.

Po przywitaniu około 200 uczestników przez kierownika Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, Pana Andrzeja Penk, wygłoszone zostały krótkie wykłady  na temat budowy grzybów, rodzajów owocników i zasad ich zbierania... Wykład wprowadzający poprowadził Sebastian Nowakowski z Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i Agnieszka Kowalewska z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Następnie uczestnicy pod nadzorem instruktorów wyruszyli w grupach do lasu, aby to co usłyszeli podczas wykładu sprawdzić w praktyce podczas zbierania grzybów. Zajęcia w terenie prowadzone były przez pracowników Nadleśnictw Lipusz i Kościerzyna oraz  pracowników, którzy swoją wiedzą corocznie wspierają akcje edukacyjne organizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy. W tym miejscu chcielibyśmy również serdecznie podziękować Nadleśnictwom oraz Trójmiejskiemu PK, PK „Mierzeja Wiślana” i „Dolina Słupi” za wsparcie w prowadzeniu zajęć.

Po powrocie z lasu z koszami pełnymi grzybów tradycyjnie już na dzieci czekało ognisko i pieczone kiełbaski. W ramach akcji zorganizowano również szereg konkursów z wiedzy o grzybach. Akcja odbyła się dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.