Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym – zaproszenie

Data: 02-01-2012
Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym – zaproszenie grafika

W tym roku w okresie ferii zimowych chcielibyśmy zaprosić wszystkich; tych dużych i tych małych, przyjezdnych i mieszkańców naszego regionu do udziału w spotkaniu i terenowych obserwacjach przyrodniczych zorganizowanych przez pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Ponad to z myślą o dzieciach i młodzieży korzystającej ze szkolnych zimowisk Wdzydzki Park Krajobrazowy, jak co roku przygotował zajęcia przyrodnicze w izbie edukacyjnej. Zajęcia przyrodnicze i warsztaty terenowe to doskonała okazja do rozwijania wrażliwości, kształtowania szacunku wobec przyrody oraz umiejętności spostrzegania i oceny piękna obiektów i zjawisk przyrodniczych.

27 stycznia o godzinie 16:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do siedziby WPK na godzinne spotkanie tematyczne „Ptaki zimujące na terenie WPK”, które poprowadzi Pani Grażyna Sadowska specjalista ds. edukacji WPK. Podczas spotkania słuchaczom zostaną przybliżone sylwetki wybranych gatunków ptaków stwierdzonych na terenie WPK w okresie zimowym. Zostaną również omówione kwestie związane z dokarmianiem ptaków i ich ochroną. Spotkanie to może być doskonałym wprowadzeniem dla tych, którzy chcieliby 30 stycznia (poniedziałek) od godziny 9:00 przyłączyć się do pracowników WPK i policzyć zimujące w Kościerzynie ptaki podczas „Zimowego ptaków liczenia”. Kończąc ogólnodostępne spotkania przyrodnicze podczas ferii chcielibyśmy 10 lutego zaprosić Państwa do udziału w terenowych zajęciach na temat rozpoznawania śladów i tropów zwierząt – „Zimowi tropiciele”. W miarę możliwości na wypady terenowe prosimy o zabranie lornetek, przewodników nt ptaków, termosów z ciepłą herbatą :) oraz ubioru dostosowanego do panujących warunków atmosferycznych.

Wszystkich dodatkowych informacji udziela Grażyna Sadowska: tel: 58 686 82 73, mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl. Udział jest całkowicie bezpłatny, jednakże prosimy Państwa o wcześniejsze jego zgłoszenie.