Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym WPK

Data: 09-02-2024

Z myślą o dzieciach i młodzieży korzystającej ze szkolnych zimowisk Wdzydzki Park Krajobrazowy, jak co roku przygotował zajęcia przyrodnicze. Przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku uczestnicy zimowisk licznie odwiedzający siedzibę Parku zgłębiali wiedzę na temat środowiska naturalnego, walorów przyrodniczych Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz ptaków przylatujących do naszego karmnika. Nie zabrakło również informacji przekazywanej w oparciu o nowo powstałą makietę ukształtowania terenu WPK.

Dodatkowo dzięki współpracy z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku odbyły się rodzinne warsztaty pt. „Zmontuj ptakom karmnik”. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję własnoręcznie zbudować karmnik, który później zabrali ze sobą do domu. W trakcie spotkania szeroko omówiono temat zimujących ptaków, a szczególną uwagę zwrócono zarówno na plusy jak i minusy zimowego dokarmiania.

Tradycją stała się również organizowana w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” w Kościerzynie, Akcja karmnik. Była to niecodzienna okazja, aby spotkać się z ornitologiem, który dzieląc się swoją pasją i wiedzą przybliżył temat ptaków u nas zimujących - za co serdecznie dziękujemy. Akcja organizowana jest wspólnie przez Kościerski Dom Kultury, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku oraz Wdzydzki Park Krajobrazowy. W tym roku zaobrączkowano 48 ptaków z 7 gatunków.

Łącznie w zajęciach i warsztatach wzięło udział ponad 220 osób.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę i zaangażowanie!

Makieta powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Modernizacja i doposażenie sali edukacyjnej przy siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”.

Zajęcia przy makiecie ukształtowania terenu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. fot. G. Sadowska
Podczas zajęć na temat ukształtowania terenu WPK, uczestnicy wykonywali modele z gliny. Na zdjęciu wzniesienie Chełmice. fot. G. Sadowska
Praca z mapą i gliną. Tworzenie fragmentu makiety. fot. G. Sadowska
Praca z gliną. Tworzenie fragmentu makiety. fot. G. Sadowska
Małe Conieco dla ptaków. Kule tłuszczowe wykonane z szyszki. fot. G. Sadowska
Nauka rozpoznawania ptaków poprzez zabawę. fot. G. Sadowska
Pamiątkowe przypinki z gatunkami ptaków przylatującymi do karmnika. fot. G. Sadowska
W trakcie wykonywania pamiątkowych przypinek z ptakami. fot. G. Sadowska
Zbijanie karmników dla ptaków. fot. G. Sadowska
Ornitolog w trakcie wyplątywania ptaków z sieci - Akcja Kramnik. fot. G. Sadowska
Oznaczanie i obrączkowanie ptaków - Akcja Karmnik. fot. W. Romanowska
Oznaczanie i obrączkowanie ptaków - Akcja Karmnik. fot. G. Sadowska