Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym

Data: 01-03-2022

Zakończył się cykl zajęć pn. Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym. W tym roku zajęcia odbywały się w miejskim parku w Kościerzynie, na terenie  CKK „Strzelnica” oraz ze względu na pogodę w siedzibie WPK i w szkołach.

W miejskim parku w Kościerzynie przygotowano i przeprowadzono zajęcia w formie turnieju wiedzy. Grupy w nich uczestniczące miały do wykonania 11 zadań m.in. z zakresu znajomości Wdzydzkiego PK, rozpoznawania roślin i zwierząt czy znajomości owadów. zapylających. Oprócz wiedzy, podczas zajęć trzeba było też wykazać się zręcznością i umiejętnością pracy w zespole. Dla grup, które ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie mogły skorzystać z zajęć w parku, zorganizowano zajęcia w Izbie Edukacyjnej WPK i szkole.

Dodatkowo współpracując z CKK „Strzelnica” w Kościerzynie, przeprowadzono zajęcia o tematyce ornitologicznej. Dzięki osobowemu wsparciu Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku,  podczas zajęć grupy mogły usłyszeć mnóstwo ciekawostek z życia ptaków oraz przypatrzeć się pracy ornitologa – obrączkarza.  Dziękujemy!

Łącznie w zajęciach wzięło udział  19 grup szkolnych (ok. 300 osób).

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i mamy nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez Wdzydzki Park Krajobrazowy finansowo wspierane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 2: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 3: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 4: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 5: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 6: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 7: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 8: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 9: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym