Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym

Data: 28-01-2020

Jak co roku podczas ferii, szkoły z powiatu kościerskiego mogły skorzystać z oferty zajęć przyrodniczych prowadzonych przez pracowników Wdzydzkiego PK. Tym razem mówiliśmy o zimowym dokarmianiu ptaków i czy zawsze jest ono potrzebne nawet gdy zimy nie widać. Rozpoznawaliśmy ślady i tropy zwierząt, zastanawiając się przy okazji co robią leśne ssaki zimą. A najstarsze grupy poznawały siedliska WPK, rozwiązując zadania w pokoju przyrodniczych zagadek.  Ponad to dzięki współpracy z Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” w Kościerzynie oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku zorganizowano Akcję karmnik, czyli zimowe obrączkowanie ptaków.

Wszystkim uczestnikom ferii serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

Grafika 1: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 2: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 3: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 4: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 5: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 6: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 7: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 8: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 9: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 10: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 11: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 12: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 13: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 14: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 15: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 16: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym