Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym

Data: 18-02-2015

 Jak co roku podczas ferii, szkoły z powiatu kościerskiego mogły skorzystać z oferty zajęć przyrodniczych prowadzonych przez pracowników WPK. W tym roku zaproponowaliśmy uczestnikom zimowisk zajęcia na temat ginących i zagrożonych gatunków „Zagrożona przyroda”. Podczas zajęć nie zabrakło informacji nt. raka szlachetnego i gatunków konfliktowych. A że ferie to czas wolny od nauki to z naszej sali edukacyjnej zniknęły wszystkie stoły oraz krzesła. Poprzez zabawę i zadania staraliśmy się przekazać uczestnikom informacje nt zależności jakie zachodzą w przyrodzie, sensu ochrony przyrody i przekonać do poszukiwań rozwiązań, które pozwolą ludziom na rozwój, przy jednoczesnym zachowaniu wartości przyrodniczych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.

W tym roku z zajęć skorzystało ponad 150 osób, a odbyły się one dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku.

Grafika 1: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 2: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 3: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 4: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 5: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 6: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 7: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 8: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym
Grafika 9: Ferie z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym