Dzień Ziemi w Kościerzynie

Data: 04-05-2011
Dzień Ziemi w Kościerzynie grafika
Dzień Ziemi w Kościerzynie grafika
Dzień Ziemi w Kościerzynie grafika
Dzień Ziemi w Kościerzynie grafika

28 kwietnia Wdzydzki Park Krajobrazowy wziął udział w  obchodach „Dnia Ziemi”, który zorganizował Powiatowy Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Kościerzynie.
Ze względu na Międzynarodowy Rok Lasów tegorocznej imprezie przyświecało hasło „Las bliżej nas”.

Jak co roku dzieci i młodzież powiatu kościerskiego przygotowała różnego rodzaju wystąpienia o charakterze proekologicznym. Przeprowadzono również szereg konkursów podczas, których uczestnicy mogli wykazać się wiedzą przyrodniczą. W ramach akcji Wdzydzki Park Krajobrazowy przygotował konkurs „Jakie to drzewo” w trakcie którego uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością rozpoznawania gatunków drzew po kształcie liści lub szyszkach. Dodatkowo ogłoszono konkurs promujący wykorzystanie makulatury w życiu codziennym . Laureatów tego konkursu poznamy już w przyszłym tygodniu. Obchody Dnia Ziemi odbyły się przy finansowym wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku.

W obchodach uczestniczyła również młodzież biorąca udział w ogólnopolskim projekcie „Bliżej natury”, która zarówno na stoisku jak i w terenie prezentowała zagadnienia związane z obszarami Natura 2000. Ogólnopolskim koordynatorem projektu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, natomiast na terenie powiatu kościerskiego projekt prowadzi Wdzydzki Park Krajobrazowy.