Dzień z płazami za nami

Data: 23-04-2024

W dni 21 kwietnia  odbyło się na przyrodnicze spotkanie dotyczące płazów. Była to doskonała okazja, by poznać fascynujący świat tych zwierząt. Przybyli na spotkanie mili okazję wysłuchać prelekcji na temat biologii i ekologii płazów oraz nauczyć się rozpoznawać wybrane gatunki po sylwetce i po głosie, oraz zobaczyć żywe okazy niektórych gatunków. Nie zabrakło również zagadek podsumowujący wiedzę oraz zajęć plastycznych dla najmłodszych. Płazy należą do jednych z najbardziej zagrożonych zwierząt na Świecie, dlatego też ważne jest, szczególnie wśród lokalnych społeczności, szerzenie informacji o potrzebie ich ochrony. W ramach spotkania odwiedziliśmy również wygrodzenia znajdujące się przy szosie do Wąglikowic gdzie droga przecina trasę wędrówek płazów.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie, pomimo niesprzyjającej pogody za oknem.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie płazy podlegają prawnej ochronie, zajęcia z edukacyjne z wykorzystaniem żywych okazów przeprowadzono zgodnie z zapisami pozwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28.03.2017r., RDOŚ-Gd-WZG.6401.35.2024.ŁP.2.

Uczestniczy warsztatów na sali podczas wykładu, fot. M.Greinke
Uczestnicy spotkania oglądajcy  żywe traszki, fot. M Greinke
Wykonane  na kamieniach modele płazów przez uczestników warsztatów, fot. M.Greinke
Dorośli uczestniczy rozwiązujący krzyżówkę o płazach. fot. M.Greinke
Dzieci malujące model płaza, fot. M.Greinke
Młodzi uczestnicy oglądający żywe okazy pokazywane przez prowadzącego, fot. M. Greinke