DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku

Data: 03-08-2015

Pod takim hasłem pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły w Schodnie omawiali i przedstawiali raka szlachetnego w wodach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Konieczność ratowania gatunku w wodach Pomorza wymusza bezzwłoczne działania, które są wykonywane poprzez realizację projektu pn. „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”.
O projekcie, jak i występowaniu raków rodzimych (raka szlachetnego i błotnego) oraz gatunku inwazyjnego (raka pręgowatego), mówiono w dniu 31 lipca br. na stoisku Urzędu Marszałkowskiego na Targu Węglowym w Gdańsku. Na przykładzie żywych okazów przedstawiono różnice między gatunkami, co jest niezmiernie ważne dla ochrony rodzimego raka szlachetnego. Ponadto prezentowano tablice tematyczne, m.in.: „Jeziora Wdzydzkie pod lupą”, na której pokazano makrobentosowe organizmy wodne, takie jak: ośliczka, chruściki czy larwy ważki. Tablica była doskonałym obiektem by pokazać i zapoznać się z organizmami zasiedlającymi jeziora, będącymi jednocześnie wskaźnikami czystości wód. Kolejna tablica: „W krainie raka szlachetnego”, nawiązywała do środowiska życia raka w wodach jezior. Kompozycję uzupełniło dużego formatu zdjęcie jeziora Wdzydze z licznymi wyspami, jako możliwe potencjalne miejsce występowania raka szlachetnego. Przedstawiono banery i roll-up’y związane tematycznie z rodzimymi rakami. Dużym zainteresowaniem cieszyła się „Gra racza”, przy której nie tylko dzieci mogły poznać tryb zycia i fizjologię raka szlachetnego oraz podwodnych mieszkańców jeziora, a także na własnej „raczej”  skórze doświadczyć zagrożeń, które na co dzień spotyka rak szlachetny.

 

Grafika 1: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 2: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 3: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 4: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 5: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 6: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 7: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 8: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 9: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 10: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 11: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 12: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 13: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 14: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 15: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku
Grafika 16: DZIEŃ RAKA SZLACHETNEGO na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku