Dzień Kraojobrazu

Data: 22-10-2018

 

Rowerowa wycieczka z okazji „Dnia Krajobrazu” rozpoczęła się w miejscowości Loryniec i dalej prowadziła przez Grzybowski Młyn, Lizaki do Juszek. W Loryńcu uczestnicy uzyskali ciekawe informacje na temat zabudowy regionalnej na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Kolejny przystanek to pomnik przyrody dąb szypułkowy przy drodze z Loryńca do Grzybowskiego Młyna, gdzie uczestnicy dowiedzieli się jaką rolę pełnią drzewa w krajobrazie. W Grzybowskim Młynie uczestnicy wycieczki zapoznali się z historią tego miejsca przy tablicy upamiętniającej zamordowanie przez hitlerowców, 10 listopada 1939 roku, powstańca Wielkopolskiego, ówczesnego dzierżawcę młyna, chorążego Michała Gruby. Przy przepławce dla ryb uczestnicy zapoznali się z ochroną przyrody na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. W Lizakach uczestnicy mogli zwiedzić kościół zbudowany w 1755 r. Fundatorem budowy był Antoni Przebendowski, chorąży pomorski i generał lejtnant wojsk polskich. Kościół w Lizakach jest jak gdyby częścią kościoła w Tyłowie. Bardzo zrujnowany; został rozebrany i w 1994 r. przeniesiony do Lizaków. Ostatnim punktem wycieczki była miejscowość Juszki, które dzięki swojej zabudowie z XIX i początku XX wieku, jak również zachowanemu oryginalnemu porządkowi ruralistycznemu, uzyskały status zabytku architektonicznego. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku z poczęstunkiem nad jeziorem Debrzyno gdzie przeprowadzono konkurs z nagrodami.

Warsztaty prowadzili pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zielonej Szkoły w Schodnie: Grażyna Sadowska – st. spec. ds. edukacji, Karol Libera – spec. ds. ochrony środowiska, Aneta Libera – gł. spec. ds. edukacji, Aleksandra Jarzyńska – ref. ds. edukacji oraz Pani Izolda Wysiecka, pasjonatka i  znawczyni historii regionu.

 

Wycieczka krajobrazowa zorganizowana przez Wdzydzki Park Krajobrazowy i Zieloną Szkołę w Schodnie odbyła się dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 

Grafika 1: Dzień Kraojobrazu
Grafika 2: Dzień Kraojobrazu
Grafika 3: Dzień Kraojobrazu
Grafika 4: Dzień Kraojobrazu
Grafika 5: Dzień Kraojobrazu
Grafika 6: Dzień Kraojobrazu
Grafika 7: Dzień Kraojobrazu
Grafika 8: Dzień Kraojobrazu
Grafika 9: Dzień Kraojobrazu
Grafika 10: Dzień Kraojobrazu
Grafika 11: Dzień Kraojobrazu
Grafika 12: Dzień Kraojobrazu
Grafika 13: Dzień Kraojobrazu
Grafika 14: Dzień Kraojobrazu
Grafika 15: Dzień Kraojobrazu
Grafika 16: Dzień Kraojobrazu
Grafika 17: Dzień Kraojobrazu
Grafika 18: Dzień Kraojobrazu