Dzień Krajobrazu we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 24-10-2023

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu 19 października 2023r odbyła się rowerowa wycieczka edukacyjno-przyrodnicza, obejmująca zachodnią część Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy poruszali się wyznaczonym szlakiem, rozpoczynając i kończąc we wsi Piechowice.  Wycieczka w sposób aktywny pozwoliła uczestnikom poznać ukształtowanie terenu, wybrane siedliska oraz wartości kulturowe składające się na krajobraz Parku. Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „Doceń lokalność”.  W ramach akcji oprócz warsztatów terenowych ukazujących i omawiających walory krajobrazowe Parku , uczestnicy wzięli udział w warsztatach w Zielonej Szkole w Schodnie pn. „ W kaszubskiej kulturze bliskiej naturze”. Podczas zajęć poznali część kaszubskiej kultury dotyczącej haftu kaszubskiego i jego twórcami związanymi z terenem Parku, oraz poznali tajniki tradycyjnego wypieku w piecu chlebowym.

Warsztaty terenowe poprowadził Piotr Kowalewski - pasjonat kaszubskiej przyrody i kultury, wieloletni instruktor, przewodnik i pilot niezliczonej ilości wycieczek oraz Marek Orlikowski – starszy specjalista ds. ochrony przyrody Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Warsztaty w Zielonej Szkole w Schodnie przygotowała i poprowadziła Aneta Libera - główny specjalista ds. edukacji.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywność, chęci poznawcze, wytrwałość i pogodę ducha pomimo niesprzyjających warunków pogodowych.

Mamy nadzieję, że tego typu aktywności i warsztaty pozwolą na docenienie wartości otaczającego nas krajobrazu i przyczynią się do jego ochrony.

Spotkanie zostało sfinansowane ze środków własnych województwa pomorskiego.

Uczestnicy rowerowej wyprawy krajobrazowej na trasie wycieczki. fot. M. Orlikowski
Warsztaty krajobrazowe na trasie wyprawy krajobrazowej. fot. M. Orlikowski
Uczestnicy rowerowej wyprawy krajobrazowej na trasie wycieczki. fot. M. Orlikowski
Uczestnicy rowerowej wyprawy krajobrazowej na trasie wycieczki. fot. M. Orlikowski
Warsztaty na temat haftu kszaubskiego.fot. M. Orlikowski
Warsztaty na temat tradycyjnego wypieku w piecu chlebowym. fot. M. Orlikowski
Warsztaty tematyczne w sali w Zielonej Szkole w Schodnie.fot. M. Orlikowski
Uczestnicy rowerowej wyprawy krajobrazowej na trasie wycieczki. fot. M. Orlikowski