Dlaczego giną pszczoły?

Data: 13-03-2019

 Po dłuższej przerwie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne, tematyczne spotkania
Wdzydzkiego Koła Przyrodników. Najbliższe odbędzie się 23 marca (sobota) o godzinie 10:00
w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie.

 

TEMAT: Dlaczego giną pszczoły?

PROWADZĄCY: Aleksandra Jarzyńska

W PROGRAMIE:

 • prezentacja o życiu pszczół
 • rola  owadów  zapylających
 • przykłady ochrony owadów zapylających we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
 • zapoznanie się ze sprzętem pszczelarskim i pracą pszczelarza
 • quiz z nagrodami
 • kolorowanki dla najmłodszych

Więcej informacji i zgłoszenia:  tel.: 58 686 82 73, e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/wdzydzkipark/

WSTĘP WOLNY

ZAPRASZAMY!

 

Cykl spotkań realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl , tel. 59 8429829.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iod@pomorskieparki.pl
 3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, polegające na dobrowolnym uczestnictwie w imprezie edukacyjnej.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku, w którym organizowana była impreza.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wycofania się ze zgody, żądania usunięcia danych oraz bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych.
 7. Imprezę edukacyjną administrator będzie dokumentował za pomocą zdjęć, które będą udostępniane na stronie internetowej administratora, Facebook, w prezentacjach, ulotkach, materiałach informacyjnych zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dlaczego giną pszczoły? grafika