Czynna ochrona użytku ekologicznego „Żabińskich Błoto”

Data: 28-02-2017

Użytek ekologiczny „Żabińskich Błoto” położony na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, zajmuje obszar śródleśnego oczka wodnego przechodzącego w pło mszarne o łącznej powierzchni 1,43 ha. Obiekt ten został objęty ochroną w 2003 r. Wśród flory stwierdzono 35 gatunków roślin naczyńowych,  z czego 10 podlega prawnej ochronie m. in. rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy, torfowiec magellański.

Od kilku lat obserwowany jest niski stan wody gruntowej na torfowisku. Jednym z objawów jest całkowicie suchy okrajek torfowiska. Postępuje tu już zaawansowana ekspansja krzewów i drzew - sosny oraz brzozy. Rozwój roślinności drzewiastej powoduje przyspieszoną transpiracja i utratę wody z torfowiska oraz dalszą ekspansję roślin drzewiastych, a także zanik walorów krajobrazowych.

Mając na celu ochronę różnorodności biologicznej użytku ekologicznego „Żabiński Błoto” i chcąc spowolnić, a nawet zatrzymać  proces utraty siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w lutym 2017 roku wykonano zabieg czynnej ochrony. Polegał on na usunięciu samosiewów drzew i posuszu poza obszar torfowiska. Wykonane prace spowodują poprawę stosunków wodnych wpływających na zachowanie siedliska.

Grafika 1: Czynna ochrona użytku ekologicznego „Żabińskich Błoto”
Grafika 2: Czynna ochrona użytku ekologicznego „Żabińskich Błoto”
Grafika 3: Czynna ochrona użytku ekologicznego „Żabińskich Błoto”