Czynna ochrona siedliska przyrodniczego - zmiennowilgotna łąka na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 21-04-2020

 

            Wiosna to dobry czas na wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony oraz przygotowanie łąki do sezonu wegetacyjnego. Dlatego tegoroczne prace na wyspie Sidły położonej na jeziorze Wdzydzkim rozpoczynamy od zabiegu agrotechnicznego jakim jest usunięcie wojłoku dla lepszego rozwoju cennych gatunków roślin będących przedmiotem ochrony.

            Zabieg ten jest stosowany na użytkach zielonych wczesną wiosną, gdy na powierzchni łąki tworzy się warstwa tzw. filcu, wytworzona z zeschniętych jesienią i zimą roślin utrudniając wegetację cennym gatunkom. Zastosowano lekką bronę, celem natlenienie górnych warstw gleby i pobudzenia darni do życia.

            Celem pielęgnacji łąki na wyspie Sidły jest stworzenie jak najlepszych warunków dla wzrostu i rozwoju chronionych gatunków roślin tam rosnących m.in. będące pod ścisłą ochroną gatunkową nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum i kruszczyk błotny Epipactis palustris, a także ochroną częściową listera jajowata Listera ovata, stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata oraz  stoplamek szerokolistny Dactylorhiza majalis. Zastosowany w ochronie siedliska wypas owiec oraz opisane zabiegi (stosowane również w poprzednim roku) dają wyraźnie pozytywne efekty powodujące zmiany w składzie gatunkowym siedliska przyrodniczego.

Grafika 1: Czynna ochrona siedliska przyrodniczego - zmiennowilgotna łąka na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 2: Czynna ochrona siedliska przyrodniczego - zmiennowilgotna łąka na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Czynna ochrona siedliska przyrodniczego - zmiennowilgotna łąka na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 4: Czynna ochrona siedliska przyrodniczego - zmiennowilgotna łąka na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 5: Czynna ochrona siedliska przyrodniczego - zmiennowilgotna łąka na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 6: Czynna ochrona siedliska przyrodniczego - zmiennowilgotna łąka na wyspie Sidły we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym