Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 14-04-2020

W marcu br. pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego realizując zadanie z zakresu czynnej ochrony troci jeziorowej wykonali  nasadzenia olszy czarnej w pasie nadbrzeżnym rzeki Wdy.

Do realizacji zadania zakupiono 100 sztuk sadzonek olszy czarnej, paliki oraz osłonki zabezpieczające drzewka przed zniszczeniem głównie przez bobry.

Zachowanie zadrzewień nad rzeką Wdą jest jednym z podstawowych działań ochronnych miejsc rozrodu endemicznej troci wdzydzkiej – ujętej w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii EN – gatunek zagrożony wyginięciem. 

Brak nadbrzeżnych drzew powoduje bezpośrednie nasłonecznienie, wzrost temperatury wody i zwiększenie tym samym strat w ikrze. Odsłonięcie brzegów powoduje również ich szybszą erozję, zamulanie i zarastanie żwirowego podłoża, które jest potencjalnym miejscem budowy gniazd i składania ikry.

 

Grafika 1: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 2: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 3: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 4: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 5: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 6: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 7: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 8: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego