Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 19-04-2021

 

Troć jeziorowa to perełka Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Czynna ochrona mająca utrzymać bądź poprawić warunki siedliskowe (życia) to ważne zadania specjalistów Parku. Zachowanie zadrzewień nad rzeką Wdą jest jednym z podstawowych działań ochronnych miejsc rozrodu endemicznej troci wdzydzkiej – ujętej w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii EN – gatunek zagrożony wyginięciem. 

Dla zacienienia i obniżenia temperatury wody w rzece Wda dokonuje się sukcesywnie nasadzeń drzew z gatunku olsza czarna. Drzewka opalikowano oraz zabezpieczono osłonkami przed zgryzaniem głównie przez bobry.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku.

Grafika 1: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 2: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 3: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 4: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 5: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Grafika 6: Czynna ochrona siedlisk troci jeziorowej – endemicznego gatunku na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego