Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
KOŚCIERZYNA
Wakacje z Parkiem
Wakacje
facebook
Film
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
WFOSiGW
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

 

W drugim dniu obchodów jubileuszu 35 – lecia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono prace w ramach czynnej ochrony siedlisk na wyspie Sidły na jeziorze Wdzydze. Prace polegały na wygrabieniu biomasy z obszaru wykoszonej łąki oraz usunięciu samosiewów drzew z terenu mechowiska. Do szczególnych walorów wyspy Sidły należą rosnące na niej i będące pod ścisłą ochroną gatunkową nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum i kruszczyk błotny Epipactis palustris oraz częściową listera jajowata Listera ovata, stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata, stoplamek szerokolistny Dactylorhiza majalis.

W akcji tej czynnie udział wzięli pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Biomasa z obszaru poddanego czynnej ochronie została skompostowana na pryzmie w olszowych zaroślach w celu ochrony banku nasion oraz biogenów. Przed rozpoczęciem prac uczestnikom biorącym udział przedstawiono działalność Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w zakresie czynnej ochrony przyrody prowadzonej na wyspie Sidły. Prowadzone prace polegające na wykoszeniu łąki są kontynuacją działań wykonanych w latach ubiegłych. Coroczne koszenie i odkrzaczanie siedlisk oraz usunięcie biomasy powodującej nadmierna eutrofizację umożliwi powstrzymanie wtórnej sukcesji drzew i krzewów. Wszystkim uczestnikom, którzy aktywnie włączyły się w akcję serdecznie dziękujemy.

Zadanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.