Czynna ochrona płazów we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 05-03-2024

Wiosenna migracja płazów to niezwykłe zjawisko, podczas którego te delikatne stworzenia przemieszczają się z miejsc zimowych kryjówek do miejsc rozrodu. Jest to kluczowy okres w życiu płazów, kiedy podejmują długie i często niebezpieczne wędrówki. We Wdzydzkim Parku Krajobrazowym realizujemy działania mające na celu aktywną ochronę tych zwierząt podczas ich migracji.

Jednym z kluczowych środków, który stosujemy w ramach naszych wysiłków ochronnych, jest stawianie tymczasowych wygrodzeń tzw. płotków w miejscu gdzie płazy szczególnie narażone są na kolizje drogowe. To proste, ale skuteczne rozwiązanie pomoże ograniczyć śmiertelność tych zwierząt na drodze i stanowi ważny element naszej strategii zachowania różnorodności biologicznej Parku.

W ramach działania na terenie Parku postawiliśmy około 300 m wygrodzeń. Przez cały okres wiosennej migracji pracownicy Parku i Zielonej Szkoły w Schodnie regularnie będą nadzorować płotki i przenosić płazy w bezpieczne miejsce. O postępach i wynikach naszych działań będziemy informować na bieżąco.

Miejsc gdzie droga przecina trasę wędrówek płazów jest więcej. W związku z tym, apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i ograniczenie prędkości, aby umożliwić płazom bezpieczne dotarcie do miejsc rozrodu.

Przypominamy, że wszystkie gatunki płazów w Polsce objęte są ochroną gatunkową. Działania ochronne podejmowane przez pracowników Parku realizowane są na podstawie pozwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ-Gd-WZG.6401.47.2024.ŁP.2).

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego budują wygrodzenia w celu ochrony płazów. fot. G. Sadowska
Pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego budują wygrodzenia w celu ochrony płazów. fot. G. Sadowska
Płotki ochronne dla płazów z tabliczką informacyjną. fot. G. Sadowska
Żaba brunatna. fot. M.Greinke