Czynna ochrona nietoperzy we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 27-08-2014

W roku 2011 i 2012 dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku pracownicy parku zakupili i rozwiesili na wybranych powierzchniach leśnych skrzynki dla nietoperzy.  Od samego początku pracownicy WPK a później i  studenci AKCH „Salamandra” w Gdansku prowadzili monitoring zasiedlenia tych że schronień.  Początkowo raz do roku, a obecnie w celu poznania zasiedlenia budek w różnych okresach fenelogicznych  trzy razy w ciągu roku. Efekty przerosły nawet nasze oczekiwania.

Już podczas pierwszej kontroli (zaledwie 2 miesiące od zawieszenia nowych schronów) mieliśmy pierwsze nietoperze w skrzynkach (pisaliśmy o tym wcześniej).  Natomiast podczas ostatniej kontroli, (24-26 sierpnia 2014) już pierwszego dnia na około 60 sprawdzonych budek. Równie ciekawy jest skład gatunkowy zmonitorowanych dotychczas nietoperzy, bo obok stosunkowo powszechnych na Kaszubach gatunków stwierdzono również obecność prawdziwych „perełek” wśród naszej północnej chiropterofauny. I tak jak na razie w zawieszonych zaledwie 2 i 3 lata temu skrzynek korzysta 8 gatunków w tym jeden z  Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt  (kategoria EN) i  dwa z Załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej: nocek łydkowłosy Myotis dasycneme i nocek duży Myotis myotis.  Jest to niebywale budujące kiedy włożony w przedsięwzięcie trud pracy i nakład finansowy przynosi takie efekty. 

Więcej informacji w galerii zdjęć poniżej.

Wszystkie czynności jak i dokumentacja fotograficzna zostały wykonane zgodnie z pozwoleniem RDOŚ w Gdańsku i GDOŚ w Warszawie.

Wszystkie znalezione podczas kontroli nocki duże zostały zaobrączkowane fot. Grażyna Sadowska
Karlik większy Pipistrellus nathusi fot. Grażyna Sadowska
Wyjmując takiego karlika z budki często mamy do czynienia z zupełnie bezbronną, "zaspaną", kulką.
Podczas kontroli długodystansowym migrantom pobierano próbki sierści do dalszych badań nad wędrówkam
Borowiec wielki. Najdłuższy przelot tego gatunku wynosił 1600km fot. Grażyna Sadowsks
Cztery borowce wielkie Nyctalus noctula .fot. Martyna Jankowska-Jarek
Efekty działań wandali spotykamy nawet w środku lasu. fot. Martyna Jankowska-Jarek
Nietoperze to bardzo tolerancyjne zwierzęta, jak widać nawet takie towarzystwo im nie przeszkadza.
Są i gacki brunatne, których cechą rozpoznawczą są bardzo długie uszy fot. Martyna Jankowska-Jarek
Nocek duży jest dość rzadkim zwierzem na północy Polski. fot. Martyna Jankowska-Jarek
Silnie rozwinięte gruczoły policzkowe służą samcom borowców wielkich do oznaczania kryjówek godowych
Jest też nasz ulubiony gatunek nocek łydkowłosy Myotis dasycneme fot. Konrad Bidziński
A producent zapewniał że są dzięciołoodporne fot. Konrad Bidziński
Wszystkich zapewniamy że nietoperze nie wiją gniazd :-)  fot. Konrad Bidziński
Niekiedy aby wyjąć nietoperza trzeba rękę włożyć dosyć głęboko fot. Grażyna Sadowska