Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 29-05-2019

Pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w dniu 24 maja 2019 roku zorganizowali warsztaty poświęcone tematyce ochrony czynnej muraw napiaskowych. Podczas spotkania uczestnicy warsztatów zapoznali się z tematyką siedlisk przyrodniczych: 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi Corynephorus oraz 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe Koelerion glaucae. Zebrani dowiedzieli się w  jaki sposób powstały te siedliska, poznali gatunki roślin charakterystycznych dla tych siedlisk, a także poznali zagrożenia oraz metody ochrony muraw napiaskowych.

Największym i właściwie głównym bezpośrednim zagrożeniem dla muraw występujących na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego jest sukcesja naturalna, w tym przypadku zarastanie otwartych piaszczystych powierzchni przez sosnę zwyczajną oraz brzozę brodawkowatą. Dla zachowania tych siedlisk wytypowano niewielki obszar obejmujący siedlisko murawy napiaskowej na terenie Parku. Na obszarze tym wykonano zabiegi czynnej ochrony polegające na ręcznym i mechanicznym usuwaniu drzew i krzewów w celu odtworzenia otwartego charakteru siedlisk murawowych. Mamy nadzieję, że zrealizowane zadanie przyczyni się do ochrony cennego siedliska przyrodniczego.

Zadanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Grafika 1: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 2: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 4: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 5: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 6: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 7: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 8: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 9: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 10: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 11: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 12: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 13: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 14: Czynna ochrona muraw napiaskowych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym