Chronimy owady zapylające

Data: 21-03-2019

           Ochrona rodzimych gatunków owadów zapylających na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego – to tytuł projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a obecnie intensywnie realizowanego przez pracowników Parku. W jego zakres wchodzi: stworzenie przykładowej remizy dla owadów zapylających oraz naturalnych siedlisk dla pszczół leśnych; warsztaty dla właścicieli lasów prywatnych, pól uprawnych oraz pszczelarzy z terenu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego; opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych na temat ochrony owadów zapylających.

          Ku końcowi zmierzają prace związane z sadzeniem drzew i krzewów w celu stworzenia leśnej remizy dla zapylaczy w pobliżu Zielonej Szkoły w Schodnie, przy pieszej ścieżce edukacyjnej „Życie lasu wokół remizy”. Nasadzeń dokonano także wzdłuż drogi gminnej we Wdzydzach, tworząc zadrzewienia przydrożne, a także przy hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Schodnie. Przyczyni się to do wzrostu bioróżnorodności lokalnych siedlisk, miejsc bytu, żerowania, schronienia i rozmnażania nie tylko owadów, ale również ptaków i małych ssaków. Łącznie posadzono ponad 120 drzew i 260 krzewów, takich jak lipa, klon, jarząb, głóg, trzmielina, tarnina, dereń, czarny bez, leszczyna, berberys, wrzos i wiele innych, reprezentujących gatunki stanowiące tzw. pożytek dla owadów zapylających.

           W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną warsztaty dla właścicieli gruntów i lasów oraz pszczelarzy z terenu WPK, a także zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży goszczących w Zielonej Szkole, dotyczące wpływu  siedlisk na liczebność owadów zapylających oraz ich ochrony wraz z praktycznymi wskazówkami, jak wspomóc rodzime zapylacze. Najbliższe warsztaty, na temat tradycyjnego bartnictwa i jego roli w ochronie pszczół (w tym wykonanie i zawieszenie barci), już w piątek 22 marca w Zielonej Szkole w Schodnie (szczegóły w galerii poniżej). Zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału.

          Oprócz nasadzeń i warsztatów powstaną  tablice edukacyjne i folder na temat gatunków owadów zapylających, hotel i poidełko dla owadów oraz gadżety w postaci długopisów, zakładek i ekologicznych toreb, promujących ochronę pszczół i innych zapylaczy.

            Efekt końcowy realizowanego zadania zaprezentujemy wkrótce.

 

 

Grafika 1: Chronimy owady zapylające
Wdzydze
Wdzydze
Wdzydze
Wdzydze
Wdzydze
Wdzydze
Wdzydze
Wdzydze
Wdzydze
Przy hydrofitowej oczyszczalni w Schodnie
Leśna remiza w Schodnie
Leśna remiza w Schodnie
Wdzydze
Grafika 15: Chronimy owady zapylające
Leśna remiza w Schodnie
Wdzydze
Wdzydze
Wdzydze
Leśna remiza w Schodnie
Leśna remiza w Schodnie