Budki lęgowe dla kaczek we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 20-01-2023

Ekosystemy wodno – błotne pełnią szczególną rolę w przyrodzie. Są one m.in. naturalną ostoją i miejscem lęgowym ptactwa wodno-błotnego. Lęgi tych ptaków są szczególnie narażone na zniszczenie i ataki drapieżników z uwagi na częste zakładanie gniazd bezpośrednio na ziemi. Do najbardziej zagrożonych utratą potomstwa należą dzikie kaczki. Za spadek liczebności tych ptaków odpowiada wiele czynników – przede wszystkim coraz mniejsza liczba miejsc lęgowych, zagrożenie ze strony drapieżników, a także rozwój nadwodnej turystyki.

Aby poprawić warunki gniazdowania kaczkom w ich naturalnym środowisku, pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zainstalowali 12 budek lęgowych na jeziorze Schodno.

Zamontowane budki lęgowe zwiększą liczbę bezpiecznie odbytych lęgów w kolejnych latach, ułatwią nie tylko gniazdowanie, ale również ochronią przed atakami drapieżników. Budki lęgowe będą monitorowane przez pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, co pozwoli określić sukces lęgowy.

Składamy podziękowania za współpracę podczas wykonywanych prac członkom Koła Łowieckiego „Szarak” z Malborka.  

Autor tekstu: Karol Libera

Budki legowe dla kaczek fot. Marek Orlikowski
Budki legowe dla kaczek gotowe do montażu fot. Marek Orlikowski
Budki legowe dla kaczek gotowe do montażu fot. Marek Orlikowski
Ostrzenie pali pod budki lęgowe fot. Marek Orlikowski
Załadunek budek lęgowych na łódź fot. Karol Libera
Transport budek fot. Marek Orlikowski
Wbijanie pala do montażu budki fot. Marek Orlikowski
Montaż podstawy budki fot. Marek Orlikowski
Montaż budki fot. Marek Orlikowski
Montaż budki fot. Marek Orlikowski
Montaż budki fot. Marek Orlikowski
Zamontowana budka lęgowa dla kaczek fot. Marek Orlikowski
Zamontowana budka lęgowa dla kaczek fot. Marek Orlikowski
Zamontowana budka lęgowa dla kaczek fot. Marek Orlikowski