Bóbr, żuraw i kormoran.

Data: 15-07-2015

Zarówno bóbr, żuraw i kormoran zaliczane są do tzw. gatunków konfliktowych, które to, w świadomości przynajmniej części społeczeństwa, postrzegane są jako "szkodniki". Wizerunek ten w znacznej mierze kształtowany jest poprzez  szkody, jakie powodują w miejscach żerowania. Nie dostrzega się natomiast istotnej, pozytywnej roli, jaką spełniają w środowisku naturalnym.

Dlatego też Wdzydzki Park Krajobrazowy realizuje projekt, który ma na celu szeroko pojętą edukację ekologiczną na temat wymienionych gatunków, a także ich inwentaryzację (określenie liczebności) na terenie Parku. W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pracownicy Wdzydzkiego Parku przeprowadzili szereg zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kościerskiego, w których wzięło udział ponad 3 000 osób. Dodatkowo dla zainteresowanych zorganizowano terenowe wyprawy w miejsca występowania żurawi i bobrów.

22 czerwca zakończył się podsumowaniem i wręczeniem nagród laureatom konkursu cykl zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej.   Konkursy przeprowadzono w kilku kategoriach. Zadaniem najmłodszych mieszkańców powiatu kościerskiego było przygotowanie prac plastycznych „ Bór, żuraw i kormoran w środowisku naturalnym”, trochę starsi w grupach tworzyli gry dotyczące życia bobra, a najstarsi opracowywali scenariusz zajęć i przeprowadzili wywiad środowiskowy na temat gatunków konfliktowych. Na laureatów czekały atrakcyjne nagrody w postaci książek, sprzętu turystycznego i elektronicznego, a także pomocy dydaktycznych.  Najlepsze prace plastyczne zostały również zaprezentowane w jednej z kościerskich galerii handlowych. Ale to nie koniec zmagań konkursowych po okresie wakacyjnym uczestnicy zajęć będą mogli uczestniczyć w konkursie wiedzy.

Projekt finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Grafika 1: Bóbr, żuraw i kormoran.
Grafika 2: Bóbr, żuraw i kormoran.
Grafika 3: Bóbr, żuraw i kormoran.
Grafika 4: Bóbr, żuraw i kormoran.
Grafika 5: Bóbr, żuraw i kormoran.
Grafika 6: Bóbr, żuraw i kormoran.
Grafika 7: Bóbr, żuraw i kormoran.
Grafika 8: Bóbr, żuraw i kormoran.
Grafika 9: Bóbr, żuraw i kormoran.
Grafika 10: Bóbr, żuraw i kormoran.
Grafika 11: Bóbr, żuraw i kormoran.
Grafika 12: Bóbr, żuraw i kormoran.
Grafika 13: Bóbr, żuraw i kormoran.