Bóbr, żuraw i kormoran

Data: 22-10-2015

W miniony poniedziałek, w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Kościerzynie odbył się powiatowy konkurs wiedzy na temat bobra,  żurawia i kormorana, dla klas II i III szkoły podstawowej.

Konkurs jest częścią akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej gatunków konfliktowych WPK. Pomimo, iż temat nie należał do najłatwiejszych, a opisywane gatunki budzą mieszane uczucia to do konkursu zgłosiło się dziewięć szkół, reprezentowanych przez trzyosobowe zespoły (niejednokrotnie wyłonione w szkolnych preeliminacjach).  Stanęły one przed nie lada wyzwaniem, bo prócz czysto teoretycznej wiedzy na temat życia bobra, żurawia i kormorana, uczestnicy musieli wykazać się spostrzegawczością, umiejętnościami plastycznymi czy matematycznymi. Dzięki różnorodności form sprawdzania wiedzy konkurs stał się swoistym międzyszkolnym turniejem wiedzy. Aby poprawnie rozwiązać zadania należało zapoznać się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej. I tak, trzy pierwsze miejsca zdobyła drużyna z Zespołu Szkół w Wąglikowicach, Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu oraz Szkoły Podstawowej w Lubaniu. Widząc poziom przygotowania dzieci do konkursu, serdecznie gratulujemy laureatom oraz dziękujemy rodzicom i nauczycielom za  zaangażowanie.

Dziękujemy również instytucji finansującej – Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, bez wsparcia której realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.

 

Grafika 1: Bóbr, żuraw i kormoran
Grafika 2: Bóbr, żuraw i kormoran
Grafika 3: Bóbr, żuraw i kormoran
Grafika 4: Bóbr, żuraw i kormoran
Grafika 5: Bóbr, żuraw i kormoran
Grafika 6: Bóbr, żuraw i kormoran
Grafika 7: Bóbr, żuraw i kormoran
Grafika 8: Bóbr, żuraw i kormoran
Grafika 9: Bóbr, żuraw i kormoran
Grafika 10: Bóbr, żuraw i kormoran
Grafika 11: Bóbr, żuraw i kormoran