„Bioróżnorodność terenów wodno-błotnych Wdzydzkiego PK” – podsumowanie akcji

Data: 28-11-2014

 W tym roku realizując zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej skupiliśmy działania na różnorodności biologicznej terenów wodno-błotnych. Szczególną uwagę poświęciliśmy naszym torfowiskom i Zespołowi Jezior Wdzydzkich. Organizując zajęcia, warsztaty, gry i zabawy czy też uczestnicząc w masowych imprezach plenerowych przekazywaliśmy uczestnikom rzetelną wiedzą na temat tych obszarów, a także pokazywaliśmy potrzebę ich ochrony. W samych zajęciach i warsztatach wzięło udział kilka tysięcy osób. W dniu 26 listopada podsumowaliśmy akcję informacyjno – edukacyjną przeprowadzając konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zadaniem najmłodszych było przedstawienie w formie plastycznej bioróżnorodności wodno-błotnych obszarów WPK, natomiast trochę od nich starsi koledzy musieli wykazać się wiedzą z tego zakresu. Wpłynęło do nas blisko 100 prac plastycznych, a w konkursie wiedzy wzięli udział uczniowie z 14 szkół powiatu kościerskiego. Podsumowanie to okazało się dla nas niebywale budujące i poniżej chcielibyśmy zacytować kilka wybranych odpowiedzi, jakich udzielili uczestnicy konkursu na zaledwie jedno z kilkudziesięciu pytań. Bardzo nas cieszy, iż przekazywana przez nas wiedza trafia do odbiorców i buduje ich świadomość ekologiczną.

Zadanie. „Do grupy ptaków związanych z środowiskiem wodno-błotnym zalicza się gatunki należące do wielu różnych rzędów, niektóre z nich są silnie zagrożone wyginięciem. Podaj 3 czynniki mogące zagrażać tym ptakom:”

Wybrane odpowiedzi: „zanieczyszczenia wód, zbyt dużo ludzi na terenie występowania danego gatunku, ograniczenie miejsc lęgowych, wycinanie trzcin, obce gatunki, zbytni rozwój turystki, osuszanie podmokłych łąk, melioracja torfowisk, zagospodarowanie na obszarach wodno-błotnych, usuwanie trzcinowisk, rozbudowa ośrodków wypoczynkowych nad jeziorami.....”

Wszystkim laureatom gratulujemy.

Żadne z naszych działań ochronnych i edukacyjnych nie byłoby możliwe gdyby nie finansowe wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – za co dziękujemy.

Zaczeliśmy już podczas zimowych ferii organizując na zimowiskach grę w której uczestnicy starają się pomóc rusałce Wdzydzanie ochronić bioróżnorodność jezior wdzydzkich.
Nie obyłoby się bez zajęć na sali edukacyjnej i w Szkołach
Jedno z zadań podczas gry terenowej organizowanej dla mieszkańców Juszek.
Był też rajd rowerowy ukazujący nasze najcenniejsze tereny wodno-błotne
Zajęcia praktyczne na torfowisku.
Ze studentami z Niemiec odkrywaliśmy tajemnice planowanego rezerwatu "Motowęże"
Podczas plenerowych imprez edukowaliśmy wszystkich niezależnie od wieku.
Nie zapomnieliśmy  też o samorządowcach.
Dla wszystkich lubiących zagadki przygotowaliśmy zabawę z QR kodami.
26 listoada wyłonikiśmy tych którzy o obszarach wodno-błotnych wiedzą najwięcej.
Laureaci konkursu wiedzy
Laureaci konkursu plastycznego