„Bioróżnorodność strefy brzegowej zespołu jezior wdzydzkich – nadzieje i zagrożenia” – ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Data: 28-10-2014

 

Miło nam poinformować o wynikach konkursy polegającego na przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub filmu dokumentujące różnorodność strefy brzegowej zespołu jezior wdzydzkich. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat lokalnej przyrody, pogłębienie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat Wdzydzkiego Parku, jego przyrody i krajobrazu, a przede wszystkim ukazanie poprzez prace młodzieży różnorodności i zagrożenia dla najcelniejszego akwenu WPK.

Wbrew pozorom zadanie okazało się być bardzo trudnym. Niestety większość nadesłanych do nas prac nie spełniała wymogów formalnych lub ich jakość była niewystarczająca. Jury w składzie Andrzej Penk – kierownik WPK, Marcin Węsiora – referent ds turystyki i rekreacji oraz Aneta Pokrzywińska – główny specjalista ds edukacji ekologicznej postanowiło nie przyznawać trzech głównych miejsc a wyróżnić spośród nadesłanych 5 prac, które nagrodzono. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i materiały promocyjno-edukacyjne WPK. W poniższym linku chcielibyśmy zaprezentować wyróżnione prace.

https://wdzydzkipark.pl/konkursy-1/bioroznorodnosc-strefy-brzegowej-zespolu-jezior-wdzydzkich/

Realizacja konkursu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu WFOŚIGW w Gdańsku.

Grafika 1: „Bioróżnorodność strefy brzegowej zespołu jezior wdzydzkich – nadzieje i zagrożenia” – ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU