Bartnictwo we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym – podsumowanie sezonu 2020

Data: 14-12-2020

Koniec roku to dobry czas na podsumowanie działalności bartniczej w Parku. Ten rok był bardzo owocny, jeśli chodzi o naszą działalność, ale po kolei…

 Zaczęliśmy już na początku kwietnia od budowy kłód bartnych czyli tzw. dzianiu barci, przy użyciu tradycyjnych dostępnych narzędzi. Wykonaliśmy cztery kłody bartne w pniach sosnowych, które były sezonowane.

W czerwcu kłody bartne zostały wciągnięte i zamontowane na wcześniej wytypowane drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie pożytków pszczelich. Trzy kłody zawieszono w lasach Nadleśnictwa Kościerzyna, a jedną w lesie Nadleśnictwa Lipusz.

W lipcu zasiedliliśmy sztucznie kłody poprzez introdukcję odkładów pszczelich jednej odmiany. Odkłady zakupiono od osoby, która profesjonalnie zajmuje się ich produkcją.

W miesiącach od sierpniu do września przyszedł czas na prace, które przygotują pszczoły do okresu zimowego. Chcą zachować nasz pszczeli dorobek podkarmialiśmy pszczoły syropem glukozowo-fruktozowym. W tym celu wykorzystuje się bardziej gęsty syrop, który można uzyskać przez rozpuszczenie 1-2kg cukru w 1 litrze wody.  Dalsze prace polegały na  leczeniu przeciwko warrozie (chorobie wywoływanej przez roztocz Varroa destructor rozwijające się na czerwiu i dorosłych osobnikach pszczół). Wykorzystano specjalny lek weterynaryjny w postaci pasków, które umieszczono w barciach.

Z końcem października przyszedł czas na przygotowanie kłód bartnych do zimy. W tym celu zabezpieczono kłody bartne materiałem izolacyjnym chroniącym przed zimnem a także zabezpieczono metalową siatką chroniącą przed zwierzętami.

Prace przy barciach były ciekawymdoświadczeniem, a zdobyta wiedza będzie procentować w kolejnych latach. Niewątpliwie przywrócenie bartnictwa w lasach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego przynosi bezcenne korzyści dla ekosystemu poprzez korzystanie z naturalnych gatunków zapylaczy.

 

budowa kłody bartnej
Grafika 2: Bartnictwo we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym – podsumowanie sezonu 2020
wieszanie
odkład pszczeli
wsiedlanie odkładów pszczelich
przegląd
Grafika 7: Bartnictwo we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym – podsumowanie sezonu 2020
zabiezpieczenie barci