Badanie stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Dyrektywy Wodnej

Data: 26-07-2016

 

W dniach 18-21 lipca br. roku pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego wraz z zespołem z Uniwersytetu Szczecińskiego, wykonali prace polegające na badaniu stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Derektywy Wodnej.

W tym celu wytypowano dziesięć reprezentatywnych odcinków o długości 100 metrów na Wdzie i Trzebiosze, gdzie wykorzystano metodę: RHS (River Habitat Survey – Hydromorfologiczna ocena wód płynących), MMOR (Makrofitowa Metoda Oceny Rzek), BMWP-PL (Polski system oceny stanu rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych).

Zastosowane metody pozwolą na określenie stanu jakości hydromorfologicznej rzek, stopnia przekształcenia, przede wszystkim w odniesieniu do ich stanu troficznego oraz określeniu stanu ekologicznego na podstawie makrofauny bezkręgowej zgodnie z oczekiwaniami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Grafika 1: Badanie stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Dyrektywy Wodnej
Grafika 2: Badanie stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Dyrektywy Wodnej
Grafika 3: Badanie stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Dyrektywy Wodnej
Grafika 4: Badanie stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Dyrektywy Wodnej
Grafika 5: Badanie stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Dyrektywy Wodnej
Grafika 6: Badanie stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Dyrektywy Wodnej
Grafika 7: Badanie stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Dyrektywy Wodnej
Grafika 8: Badanie stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Dyrektywy Wodnej
Grafika 9: Badanie stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Dyrektywy Wodnej
Grafika 10: Badanie stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Dyrektywy Wodnej
Grafika 11: Badanie stanu ekologicznego rzek Wdy i Trzebiochy w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodykę i klasyfikację Ramowej Dyrektywy Wodnej