Badanie stanu ekologicznego jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego – kontynuacja

Data: 24-04-2018

 

W kwietniu bieżącego roku pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego wraz z pracownikami Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili wstępne (wiosenne) badania wybranych kolejnych jezior na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Zadanie to jest kontynuacją badań realizowanych w roku 2017.

Podczas wyjazdów terenowych wykonano pomiary podstawowych charakterystyk środowiska wodnego wybranych jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i otuliny. Badania na jeziorach wykonywano z łodzi pontonowej, zakotwiczonej w miejscu zbliżonym do maksymalnej głębokości danego jeziora.

Tak jak w poprzednim roku, badania polegały na określeniu specyfiki jezior poprzez oznaczenie właściwości fizycznych i chemicznych środowiska wodnego, wykreśleniu działów wodnych zlewni jezior oraz form jej użytkowania, oceny podatności zlewni na uruchamianie ładunków i odporność jeziora na degradację, określeniu warunków zasilania jezior oraz głównych emitorów zanieczyszczeń.  Na odpływach z jezior oraz w głównych ciekach dopływających do jezior wykonano pomiary natężenia przepływu.

Przeprowadzone badania pozwolą określić stan obecny oraz dalszą w latach wrażliwość jezior na antropopresję, zależność ich stanu od stanu otoczenia oraz zmian związanych z turystycznym użytkowaniem obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

W okresie letnim badania zostaną powtórzone z uwagi na czasowo – przestrzenną zmienność cech fizykochemicznych wód.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

przygotowania do badań grafika
Badanie stanu ekologicznego jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego – kontynuacja grafika
w trakcie badań grafika
w trakcie badań grafika
pomiar natężenia przepływu na cieku dopływającym do jeziora grafika