Badania jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Data: 12-03-2024

Na początku marca studenci Naukowego Koła Chemików Politechniki Gdańskiej pod opieką prof. dr hab. inż. Żanety Polkowskie oraz przy współpracy z dr Kamilem Nowińskim prowadzili badania wód powierzchniowych położonych na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

Przeprowadzono badania oraz pobrano próby wody z następujących jezior: Cheb, Drzędno, Gogolino, Gołuń, Jelenie, Mieliste, Schodno, Słupinko, Osty. Jest to kontynuacja badań prowadzonych w roku 2023. Głównym założeniem realizacji tego zadania jest określenie aktualnej jakości wód jezior Parku, oraz  identyfikacja zagrożeń oraz  kierunków i tempa przemian środowisk wodnych. Przeprowadzone badania pozwolą określić wrażliwość jezior Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego na antropopresję, zależność ich stanu od stanu otoczenia oraz zmian związanych z intensywnym rolnictwem oraz turystycznym użytkowaniem obszaru.

Przygotowania butelek do próbek wody w sali w Schodnie, fot. MG
Widok na jezioro Drzedno, fot. MG
Pobieranie próbk wody z pontonu, fot. KN
Widok na zacumowany ponton przy brzegu jeziora Cheb, fot. KN
Studenci stojący przy mapie i zapoznający się z jeziorami WPK. fot MG
Widok na jezioro o zachodzie słońca,fot. KN