Akcja „Troć wdzydzka 2022”

Data: 24-11-2022

Jak co roku późną jesienią gdy temperatura wody obniży się do kilku stopni, trocie wyruszają z Jeziora Wdzydzkiego na tarliska w górne odcinki rzeki Wdy i Trzebiochy. Głównym zagrożeniem w tym okresie dla troci jeziorowej jest niestety problem kłusownictwa, który nadal istnieje. 

Dlatego jako Służba Parku Krajobrazowego wspólnie z Państwową Strażą Rybacką - posterunkiem w Kościerzynie patrolujemy tereny przyległe do rzek, chroniąc tarliska i ryby w ich okresie ochronnym. Wspólnie ze strażnikami sprawdzamy tarliska pod kątem nielegalnego połowu oraz zapobiegamy niszczeniu gniazd troci, zastawianiu sieci i innym działaniom kłusowników.

Nasza współpraca z Państwową Strażą Rybacką to nie tylko działania represyjne, ale również prewencyjne, gdyż wspólne patrole przeprowadzane w latach ubiegłych, w miejscach tarlisk niejednokrotnie odstraszały kłusowników, jak również doprowadzały do przekazania spraw organom ścigania. Niewątpliwie  patrole zapobiegają kłusownictwu w okresie ochronnym troci. Przypominam, że za kłusownictwo grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Autor: Marek Orlikowski

 

Autor zdjęcia: Marek Orlikowski Rzeka Wda - gniazdo tarłowe troci jeziorowej
Autor zdjęcia: Marek Orlikowski Przełom rzeki Wdy