17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Data: 24-06-2016

 W dniach 17- 18 czerwca we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym przeprowadzona została naukowo-edukacyjna akcja pn.: „BioBlitz – w poszukiwaniu różnorodności biologicznej doliny rzeki Wdy”.

BioBlitz  to akcja promująca zrozumienie rangi różnorodności biologicznej i odkrywanie jej w  najbliższym otoczeniu człowieka. Główne cele akcji to inwentaryzacja przyrodnicza oraz edukacja społeczeństwa nastawiona na poznanie bioróżnorodności  ekosystemów rzecznych. Zebrani biolodzy (botanik, ornitolog, ichtiolog, lichenolog, teriolog, herpetolog i entomolog) mieli za zadanie w ciągu 24h znaleźć i zidentyfikować jak największą ilość gatunków w dolinie rzeki Wdy na odcinku od jeziora Schodno do miejscowości Loryniec. Pierwszego dnia w gronie specjalistów i wolontariuszy odbyły się badania terenowe, skupiające się na inwentaryzacji wyznaczonego terenu. Drugi dzień był dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy mogli podglądać pracę naukowców, zebrany materiał badawczy i fotograficzny oraz włączać się w prace terenowe, które trwały w sobotę do godzin popołudniowych. W miejscowości Loryniec w sali wiejskiej i na terenie wokół zostało umieszczone terenowe laboratorium, sprzęt multimedialny i stoiska tematyczne, gdzie przedstawiano wyniki obserwacji. Oprócz prezentacji naukowej i badań terenowych, drugiego dnia miały miejsce imprezy towarzyszące, m.in. gra terenowa, konkursy z nagrodami, gry i zabawy plastyczne oraz tematyczne spacery ze specjalistami.

Podsumowując: w ciągu 24 godzin inwentaryzacji i pomimo niekorzystnej pogody w sumie udało się stwierdzić 375 gatunków w dolinie rzeki Wdy, w tym 130 gatunków roślin, 64 porostów, 77 stawonogów, 15 ryb i ssaków, 4 gatunki płazów, 3 gadów, 7 mięczaków wodnych i 60 gatunków ptaków.

Akcja została zrealizowana dzięki osobowemu i merytorycznemu wsparciu pracowników Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przedsięwzięcie.

 

Grafika 1: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 2: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 4: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 5: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 6: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 7: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 8: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 9: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 10: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 11: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 12: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 13: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 14: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 15: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 16: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 17: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 18: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 19: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 20: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 21: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 22: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 23: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 24: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 25: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 26: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 27: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 28: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 29: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 30: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 31: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 32: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Grafika 33: 17-18 czerwca - wielkie szukanie różnorodności gatunkowej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym