Aktualności

Warto poznać obszar Parku od strony geomorfologii. Dla tego, edukacyjnego celu w poprzednim tygodniu ukończono wyznaczanie, znakowanie, stawianie tabliczek kierunkowych wskazujących ważne...
W dniu 31 lipca Wdzydzki Park Krajobrazowy wziął udział w XIII Jarmarku Dary natury, bogactwo kultury” w Charzykowach, promujący Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom gratulujemy!
Zapraszamy na co czwartkowe wycieczki z przewodnikiem Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
Informacja Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz o możliwości składania do niego...

Parki krajobrazowe i ośrodki edukacji ekologicznej PZPK: