Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy

KOŚCIERZYNA
facebook
Film
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
WFOSiGW
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

To fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.
 

Planuje się utworzenie następujących zespołów przyrodniczo – krajobrazowych:
 

1) Wdzydzki Północny (gm. Dziemiany, Kościerzyna, Karsin) obejmujący:

a) półwysep Kozłowiec i rejon osady Płęsy – duży półwysep o oryginalnym kształcie;

b) półwysep Zabrody – rozległy półwysep z obecnością urozmaiconych siedlisk (lasów liściastych, sosnowych nasadzeń, torfowisk, szuwarów, ugorów i gospodarstw);

c) nieleśną część wyspy Wielki Ostrów – największa z wysp jeziora Wdzydze, stanowi przykład rolniczego wykorzystania wyspy trwającego prawie do dziś;

d) przyległe akweny jeziora Wdzydze – Radolne, Jelenie, Gołuń.
 

2) Wdzydzki Południowy (gm. Karsin), obejmujący zatokę na południowym krańcu jeziora Wdzydze, zbocza rynny z głębokimi jarami i przyległe tereny rolnicze w rejonie wsi Przytarnia i Kliczkowy.