Wakacyjne spotkania edukacyjne

Zapraszamy na cykl wakacyjnych spotkań edukacyjnych organizowanych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy w 2022r.

WAKACJE Z WDZYDZKIM PARKIEM KRAJOBRAZOWYM

W związku z nawałnicą jaka w dniu 1 lipca 2022roku nawiedziła nasze tereny oraz związanym z tym zakazem wstępu do lasu i kwestiami bezpieczeństwa, cześć zaplanowanych w tym roku przez nas pieszych wycieczek nie odbędzie się. Jednakże, w zamian, we skazanych wcześniej terminach zapraszamy na wodne warsztaty pn. Mieszkańcy wód Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Szczegóły poniżej.

Wodne warsztaty "Mieszkańcy wód Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego"

Jeżeli chcesz zobaczyć larwę ważki i dowiedzieć się, co to jest płoszyca czy błotniarka, a przy okazji pobawić się w poszukiwacza wodnych organizmów to, to coś dla Ciebie. Ponad to dowiemy się: co to bioindykatory?, gdzie raki zimują? i co w jeziorach wdzydzkich robi troć jeziorowa? Nie zabraknie również informacji o Wdzydzkim Parku Krajobrazowym i bezpieczeństwie nad wodą. Czas ok. 1,5 godziny.

- 7 lipca 2022r, godz. 10:00, Wdzydze (Kiszewskie),

- 14 lipca 2022r, godz. 10:00, Juszki,

Darmowe wycieczki z przewodnikiem

Podczas 2-3 godzinnych spacerów będziemy przemierzać tereny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego opisując i na nowo odkrywając przyrodę i krajobraz Parku. Poruszać będziemy się  zarówno po wytyczonych szlakach pieszych jak i wytyczać nowe trasy.

- 21 lipca 2022r, godz. 10:00, Piechowice,

- 28 lipca 2022r, godz. 10:00, Wąglikowice,

- 4 sierpnia 2022r, godz. 10:00, Schodno,

- 11 sierpnia 2022r, godz. 10:00, Przytarnia,

- 18 sierpnia 2022r, godz. 10:00, Gołuń. Jeżeli chcecie zobaczyć owadożerną rosiczkę, dowiedzieć się jak pachnie bagno zwyczajne i zasmakować w żurawinie błotnej, a przy okazji sprawdzić czy bagno naprawdę wciąga to zapraszamy na spacer połączony z warsztatami. Podczas zajęć na bosaka będziemy spacerować po torfowisku i odkrywać tajemnice wdzydzkich mokradeł.  Czas ok. 1,5 godziny.

- 25 sierpnia 2022r, godz. 10:00, Borsk.

Stoisko edukacyjne

Na zakończenie wakacji zapraszamy  na nasze stoisko edukacyjno-informacyjne do Przytarni.

- 26 sierpnia 2022, godz. 10:00, Przytarnia pod wieżą widokową  ODWOŁANE

Warsztaty i wycieczki organizowane są bezpłatnie, jednakże ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy.  Szczegółowe informacje odnośnie spotkań będziemy podawać z tygodniowym wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/wdzydzkipark/.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Grażyny Sadowskiej st. spec. ds. edukacji ekologicznej tel.: (58) 686 82 73, kom.: 605 558 002  e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl.

Wszystkich miłośników wdzydzkiej przyrody serdecznie zapraszamy i prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem.

Działania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologiczne prowadzone przez Wdzydzki Park Krajobrazowy finansowo wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Regulamin cyklu wakacyjnych spotkań edukacyjnych organizowanych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy

 1. Organizatorem  warsztatów i wycieczek edukacyjnych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, oddział Wdzydzki Park Krajobrazowy, ul. Świętojańska 5e, 83-400 Kościerzyna.
 2. Wakacyjne spotkania edukacyjne będą odbywały się w lipcu i sierpniu w formie wycieczek i warsztatów edukacyjnych.
 3. Uczestnictwo w warsztatach/wycieczce możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu. Osoby,  które chcą  wziąć  w nich udział proszone są o kontakt telefoniczny: (58) 686 82 73, kom.: 605 558 002 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  e-mail: g.sadowska@pomorskieparki.pl  i  podanie danych tj.  imię  i  nazwisko, numer telefonu i/lub e-mail  w celach organizacyjnych .O przyjęciu zgłoszenia Organizator  informuje mailowo lub podczas zgłoszenia telefonicznego. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, uczestnicy proszeni są o pilny kontakt.  
 4. Liczba  osób  na  każdym  warsztacie/wycieczce  jest  ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Warsztaty/wycieczki są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.
 6. Warsztaty/wycieczki   odbywają   się   w  czasie i miejscu   wskazanym   przez   Organizatora. 
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników, zgubione bądź zniszczone podczas warsztatów/wycieczki.
 8. Uczestnicy  warsztatów/wycieczki  są  zobowiązani  do  stosowania wskazówek  i  poleceń Organizatora i/lub przewodnika wyznaczonego przez Organizatora. W przypadku zakłócania ładu i porządku przez uczestnika warsztatów/wycieczki Organizator ma prawo odmówić mu dalszego w nim udziału.
 9. W  warsztatach/wycieczce mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz małoletnie – powyżej 7 roku życia (uczestnictwo młodszych dzieci jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem), będące pod opieką osoby pełnoletniej (opiekuna prawnego).
 10. Organizator nie odpowiada za wypadki losowe podczas warsztatów i wycieczek edukacyjnych. Uczestnicy biorą w nich udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 11. Podczas warsztatów i wycieczek będą wykonywane zdjęcia, jednakże zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych art.81 ust.2 pkt.2 (Dz.U.2018.0.1191) upublicznione zostaną zdjęcia grupowe, gdzie osoba tam widniejąca będzie stanowiła jedynie szczegół całości.
 12. Zgłoszenie udziału w warsztatach/wycieczce jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu. Regulamin może ulec zmianie.
 13. Ochrona danych osobowych:

Podanie imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail podczas zgłoszenia na spotkanie edukacyjne jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wakacyjnych warsztatach i wycieczkach edukacyjnych.

Obowiązek informacyjny Organizatora:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt biuro@pomorskieparki.pl
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja wakacyjnych spotkań edukacyjnych w tym kontakt z uczestnikami w przypadku ich odwołania lub zmiany terminu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego (art. 6, ust. 1e RODO) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wykonujące zadania kontrolne na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane przetwarzane będą przez okres1 miesiąca po realizacji spotkania edukacyjnego.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w wakacyjnym spotkaniu edukacyjnym.
Grafika 1: Wakacyjne spotkania edukacyjne
Grafika 2: Wakacyjne spotkania edukacyjne
Grafika 3: Wakacyjne spotkania edukacyjne
Grafika 4: Wakacyjne spotkania edukacyjne
Grafika 5: Wakacyjne spotkania edukacyjne
Grafika 6: Wakacyjne spotkania edukacyjne
Grafika 7: Wakacyjne spotkania edukacyjne
Grafika 8: Wakacyjne spotkania edukacyjne