Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

         Czyste środowisko, ogromne bogactwo przyrodnicze oraz różnorodne krajobrazy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zachęcają do wypoczynku na naszym obszarze. Z każdym rokiem obserwujemy zwiększający się ruch turystyczny. Nic dziwnego „piękno natury Parku w Twoim zasięgu”, ale z zasadami racjonalnego korzystania.

            Dla ułatwienia wypoczynku w „zgodzie” z naturą usytuowaliśmy 10 tablic informacyjno – edukacyjnych o treści nawiązującej do korzystania z obszaru WPK.

            Rozpowszechnianie wskazanych informacji z pewnością przyczyni się do zachowania środowiska przyrodniczego w dobrym stanie.

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.