Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy

KOŚCIERZYNA
facebook
Film
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
WFOSiGW
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

Druga co do wielkości wyspa Kompleksu Jezior Wdzydzkich. Jej powierzchnia wynosi nieco ponad 26 ha, szerokość około 0,7 km, a długość około 1,3 km. Jest to odizolowany wodami fragment lasu z płatami cennych fitocenoz leśnych grądu gwiazdnicowego i łęgu wiązowo-jesionowego będącego rzadkością na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Grądy najpiękniej wyglądają wiosną, gdyż w tym czasie kwitną tam rośliny, takie jak: gajowiec żółty, gwiazdnica wielkokwiatowa, przylaszczka pospolita. Do rzadkości należy lilia złotogłów.
 

Wyspa jest miejscem bytowania ptaków wodno-błotnych. W silnie rozwiniętej roślinności szuwarowej schronienia szukają gniazdujące i wodzące pisklęta kaczki i perkozy.
 

Łabędź niemy (Cygnus olor) – największy ptak Polski i zarazem jeden z największych i najcięższych ptaków latających. Jest doskonale znany, bo nie unika ludzi. Wprost przeciwnie, często sam zbliża się licząc, na coś do zjedzenia. Jaja wysiadywane są przez okres 35 dni tylko przez samicę, podczas gdy samiec pozostaje w pobliżu broniąc w razie potrzeby gniazda. Opiekę nad młodymi sprawują oboje rodzice. Zamieszkuje większe zbiorniki wodne o dobrze rozwiniętej roślinności brzegowej i podwodnej, łącznie z zatokami morskimi.