Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy

KOŚCIERZYNA
facebook
Film
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
WFOSiGW
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

Różnorodność i powierzchnia występowania cennych gatunków roślin świadczy o bogactwie obszaru Parku. Do rzadszych roślin spotykanych w lasach WPK zaliczyć można widłaki: spłaszczony, torfowy, Zeilera, goździsty i jałowcowaty, paprotkę zwyczajną, kalinę koralową, mącznicę lekarską, a także wawrzynka wilczełyko.
 

Lasy w Parku obfitują w gatunki porostów krzaczkowatych, m. in. brodaczki, co świadczy o czystym powietrzu w tym rejonie. Szczególnie obficie na terenie Parku występuje roślinność torfowiskowa, związana z śródleśnymi oczkami wodnymi w mniejszym lub większym stopniu przekształcona przez człowieka. Powszechnie występującymi tu gatunkami są rosiczka okrągłolistna i długolistna, turzyca bagienna, bagnica torfowa, modrzewnica zwyczajna, przygiełka biała, żurawina błotna i bagno zwyczajne.
 

Z kolei jednym z najrzadszych gatunków roślin występujących na torfowiskach źródliskowych, zasilanych wodami podziemnymi, jest skalnica torfowiskowa, która w Polsce jest reliktem glacjalnym (polodowcowym). Jej występowanie odnotowano jedynie na kilku stanowiskach na Pomorzu, w tym na dwóch we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Tereny łąk użytkowanych ekstensywnie porośnięte są często storczykami, a grunty orne będące w przeszłości w rolniczym wykorzystaniu - kocankami piaskowymi.
 

Flora Parku obejmuje 820 taksonów roślin naczyniowych, co stanowi około 50% flory Pomorza Zachodniego i 23% flory Polski. Ta względnie mała liczba roślin kompensowana jest bogactwem gatunków wodnych, błotnych i torfowiskowych, związanych funkcjonalnie ze sprzyjającymi im warunkami siedliskowymi.