Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

Wdzydzki Park Krajobrazowy

KOŚCIERZYNA
facebook
Film
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
WFOSiGW
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

To zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodna, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Są jedną z najczęściej występujących form ochrony przyrody na terenie Parku. Pod względem siedliskowym przeważają torfowiska przejściowe oraz łąki na torfach.


Dotychczas zatwierdzone użytki ekologiczne to:
 

1. Żabińskich Błoto [Żôbinsczich Błoto] - śródleśne oczko wodne z płem mszarnym

2. Wesków Bagna [Wësków Bagna] - śródleśne oczko wodne

3. Grzybowski Młyn – śródleśne torfowisko

4. Tucholskie Mszary – torfowisko przejściowe

5. Kotel – kompleks łąk i torfowisk

6. Zabrody – torfowisko przejściowe

7. Torfowisko Szenajda – torfowisko

8. Kiszewskie Bagno – torfowisko przejściowe

9. Modrzewiowy Mszar – torfowisko wysokie

10. Żurawinowe Bagno - torfowisko wysokie

11. Torfowisko nad jeziorem Gołuń - torfowisko przejściowe i wysokie

12. Wełniankowe Mszary - torfowisko przejściowe

13. Czyste – torfowisko wysokie

14. Przerębska Huta [Przerębska Ëta] – kompleks łąk, torfowisk i olsów

15. Meszonko [Mëszonko] – torfowisko

16. Zdradzonko – śródleśne oczko wodne wraz z przylegającym torfowiskiem

17. Kołpiny [Kôpiny] - łąki wokół torfowiska Głuchy Bór

18. Łąki na Rowie - torfowiska i łąki

19. Jezioro Drzędno - jezioro lobeliowe