przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


obszary chronionego krajobrazu

Obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełniącą funkcją korytarzy ekologicznych;
 

Na terenie otuliny WPK znajdują się:
 

•Lipuski OCHK obejmujący tereny gminy Lipusz i Dziemiany,

•Szarlocki OCHK obejmujący tereny gminy Kościerzyna,

•OCHK Doliny Wierzycy obejmujący część terenów gmin Kościerzyna i Stara Kiszewa,

•OCHK Bory Tucholskie obejmujący część terenów gmin Stara Kiszewa i Karsin.
 

Lipuski_OCK___na_zdj__ciu_J._Sudomie.jpg
Lipuski OCHK - na zdjęciu jezioro Sudomie

 


Copyright © , ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna