Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

To fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Planuje się utworzenie następujących zespołów przyrodniczo – krajobrazowych:

  1. Wdzydzki Północny (gm. Dziemiany, Kościerzyna, Karsin) obejmujący:
    1. półwysep Kozłowiec i rejon osady Płęsy – duży półwysep o oryginalnym kształcie;
    2. półwysep Zabrody – rozległy półwysep z obecnością urozmaiconych siedlisk (lasów liściastych, sosnowych nasadzeń, torfowisk, szuwarów, ugorów i gospodarstw);
    3. nieleśną część wyspy Wielki Ostrów – największa z wysp jeziora Wdzydze, stanowi przykład rolniczego wykorzystania wyspy trwającego prawie do dziś;
    4. przyległe akweny jeziora Wdzydze – Radolne, Jelenie, Gołuń.
  2. Wdzydzki Południowy (gm. Karsin), obejmujący zatokę na południowym krańcu jeziora Wdzydze, zbocza rynny z głębokimi jarami i przyległe tereny rolnicze w rejonie wsi Przytarnia i Kliczkowy.
Wdzydzki Północny
Wdzydzki Południowy