Siedliska przyrodnicze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

Wdzydzki Park Krajobrazowy usytułowany jest w północno-zachodniej części Borów Tucholskich, na południowo-zachodnim skraju województwa pomorskiego, w powiecie kościerskim, czyli w samym sercu Kaszub. Powierzchnia parku wynosi 17,8 tysięcy ha, w tym lasy i zadrzewienia pokrywają 64 %, wody powierzchniowe 11 % a grunty orne łąki i pastwiska to teren obejmujący 12% powierzchni. Obszar Wdzydzkiego PK to także teren objęty siecią Natura 2000. Blisko 80% to SOO siedlisk Jeziora Wdzydzkie [PLH220034], natomiast OSO ptaków Bory Tucholskie [PLB220009] objął cały teren Parku, a od roku 2010 Wdzydzki Park w całości został włączony do Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. Już na pierwszy rzut oka widać, że to kraina dość niezwykła gdzie lasy przeplatają się jeziorami, rzekami i terenami uprawnymi. Wszystkie te siedliska to miejsce życia dla niezliczonej liczby organizmów. Jedne z nich znajdziemy bez większego problemu, inne będą wymagały od nas więcej cierpliwości, czy też użycia specjalistycznego sprzętu.

 

Aby przybliżyć Państwu różnorodność siedlisk WPK stworzyliśmy składający się z 5 części pakiet edukacyjny. Każda część opisuje inne siedlisko przyrodnicze i występujące tam wybrane przez nas organizmy. Oprócz teorii nie zabrakło również zadań praktycznych, które pozwolą pogłębić lub też sprawdzić wiedzę. Pakiet może być doskonałym materiałem do samodzielnego poznawania ternu Parku, ale również pomocą dydaktyczną podczas lekcji przyrody czy biologii. Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z poniższych materiałów.  Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Część I (wersja do druku - pobierz)

 

 

Część II (wersja do druku - pobierz)

 

 

Część III (wersja do druku - pobierz)

 

 

Część IV (wersja do druku - pobierz)

 

 

Część V (wersja do druku - pobierz)