przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Owce we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

 

            Sidły to leżąca na zachód od Ostrowa Wielkiego wyspa o powierzchni około 4 ha na jeziorze Wdzydze.  Jej wartością  przyrodniczą są rosnące tam i będące pod ścisłą ochroną gatunkową takie rośliny jak nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum i kruszczyk błotny Epipactis palustris, a także ochroną częściową listera jajowata Listera ovata, stoplamek krwisty Dactylorhiza incarnata, stoplamek szerokolistny Dactylorhiza majalis.

            Aby zachować to cenne siedlisko, od wczesnej wiosny do jesieni prowadzone są zabiegi czynnej ochrony. I w tym też celu od ubiegłego tygodnia, kolejny rok z rzędu prowadzony jest kontrolowany wypas owiec i kóz. Zadaniem zwierząt jest niedopuszczenie do zarastania zmiennowilgotnej łąki i zgryzanie nadmiaru roślinności zielnej oraz odrostów  wierzbowych. Wszystkie prace prowadzone są pod ścisłym nadzorem pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

            Zastosowany w ochronie siedliska wypas zwierząt, częściowe wykaszanie i odkrzaczanie oraz usuwanie wojłoku dają wyraźnie pozytywne efekty skutkujące utrzymaniem tego cennego siedliska przyrodniczego na obszarze naszego Parku.

 


Copyright © , ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna