przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Wdzydzki Park Krajobrazowy


Menu


Czynna ochrona torfowisk na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

W dniach 24 i 25 czerwca 2021r pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego zorganizował warsztaty szkoleniowe pn. „Czynna ochrona torfowisk na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”.

Warsztaty poprowadziła dr Paulina Ćwiklińska botanik specjalizujący się w zakresie ekologii  i czynnej ochrony torfowisk. W pierwszym dniu warsztatów, w Zielonej Szkole w Schodnie, odbył się wykład wprowadzający na temat specyfiki ekologicznej i metod ochrony torfowisk, po czym udano się na torfowisko wysokie nad jeziorem Gołuń gdzie przeprowadzono pokazowe zabiegi ochrony czynnej. Na przykładzie tego torfowiska omówiono potrzeby i zakres ochrony torfowisk podlegających eutrofizacji i sukcesji drzew i krzewów. 

Drugiego dnia podczas zajęć terenowych dokonano analizy prowadzonych działań podejmowanych przez pracowników WPK na wyspie Sidły. Ponadto zweryfikowano potrzeby ochrony czynnej i ustalono zakres działań dla wybranych torfowisk WPK.

Projekt  został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 


Copyright © Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, oddział: Wdzydzki Park Krajobrazowy, ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna