Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

lipusz - wdzydze kiszewskie

Długość 20 km, oznakowana za pomocą malowanych czerwonych znaków na drzewach drogowskazach, wyposażona w 6 miejsc przystankowych z tablicami edukacyjnymi i jedną zadaszoną wiatę.
 

Ścieżka prowadzi przez ciekawe przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Na trasie warto zobaczyć młyn wodny w Lipuszu, jezioro Oczko, pomniki przyrody, np.: buk purpurowy w Wawrzynowie, Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Lipuszu, przełom rzeki Wdy, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny i wieżę widokową we Wdzydzach Kiszewskich.
 

Dla wszystkich wytyczonych przez Wdzydzki Park Krajobrazowy ścieżek opracowano przewodnik [„Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne po WPK”]. Trasy zostały też umieszczone na mapie WPK, do nabycia w Informacjach Turystycznych.


MAPKA