Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

W celu zachowania bogactwa przyrodniczego ochroną obejmuje się zarówno siedliska, jak i gatunki roślin i zwierząt.

Bierna ochrona przyrody występuje w różnych formach, różniących się charakterem ochrony dostosowanym do rodzaju obiektu chronionego jak i zagrożeń.