Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Wdzydzki Park Krajobrazowy

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  Wdzydzki Park Krajobrazowy

 W dniach 3 – 4 czerwca 2017 roku pracownicy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego po raz kolejny zaprezentowali swoją działalność na Pomorskich Agro - Targach w Lubaniu.

Tematem przewodnim naszego stoiska była różnorodność biologiczna jezior. Poprzez rozmowy, konkursy, banery oraz bogato ilustrowane publikacje przekazaliśmy informacje na temat flory i fauny środowiska wodnego.

Szczególną uwagę poświęciliśmy organizmom występującym w Kompleksie Jezior Wdzydzkich. Duże zainteresowanie wzbudziła również prezentacja raków rodzimych (raka szlachetnego i błotnego) oraz gatunku inwazyjnego (raka pręgowatego). Była również okazja do przekazania informacji na temat rekreacji i wypoczynku na terenie Parku.